ŞƏRABÇILIQ ODLAR ÖLKƏSİNDƏ

"Marandi Wine Company" şərab zavodu – Azərbaycanın üzümçülük və şərabçılıq ənənələri ilə Avropanın müasir texnologiyalarının birləşdiyi bir yerdir. Biz Xəzər dənizi sahilinin və Böyük Qafqaz dağətəyi zonasının qeyri -adi terruarını inkişaf etdirərək dünyaya təqdim edirik.

Müxtəlif üzüm sortlarının ilk tingləri 2007-ci ilin yazında əkilmişdir, eyni vaxtda şərab istehsalı üçün zavodun istehsalına başlanılmışdır. Hazırda "Marandi Wine Company" şərab zavodu dünyanın tanınmış şirkətlərinin istehsalı olan bütün zəruri texniki avadanlıqla təchiz edilmişdir, bu avadanlıq istehsal olunan şərabların keyfiyyətinə istehsalatın bütün mərhələlərində nəzarət etməyə imkan verir.

Ətraflı

BİZİM ŞƏRABLARI KƏŞF EDİN

KATALOQ

Azərbaycanda üzümçülüyün tarixinə ekskursiya

Azərbaycan dünyada üzümçülük mədəniyyətinin formalaşma mərkəzlərindən biridir. Çoxsaylı arxeoloji ekspedisiyalar nəticəsində ölkənin bölgələrində üzümün becərilməsi üçün istifadə edilən maddi mədəniyyət abidələri, əmək alətləri aşkarlanır. Hazırda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı baxımından üzümçülük və şərabçılıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış  “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafı üzrə Dövlət proqramı”nın həyata keçirilməsində də öz əksini tapmışdır.

Ətraflı